EĞİTİM HİZMETLERİ
 
   
 
Eğitim, Değişim Motorudur...

Günümüz işletmelerinin temel olarak ihtiyaç duydukları eğitim konuları tespit edilmiş ve aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.

   
   
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çalışanların Katılımı
Motivasyon Teknikleri
Organizasyonda Davranış
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
kDokümantasyonu
HACCP Eğitimi
 
   
Kuruluş İçi Kalite Denetimi
Hata Türü ve Etki Analizi
Toplam Kalite Yönetimine Giriş
Zaman Yönetimi
Yöneticilik Sanatı
Stratejik Yönetim
İstatistiksel Teknikler
ISO 9000 Yöneticiliere Sunuş
QS 9000 Yöneticilere Sunuş
ISO Kalite Bilinci Eğitimi
KOBİ'ler için ISO 9000
Denetçi Yetiştirme Eğitimi
Prosedür Yazma Eğitimi
Stratejik Düşünme
Stratejik Planlama
Boşluk Analizi
İnsan Kaynakları
Yönetim ve Yöneticilik Geliştirme
Proje Planlama Dersi
Kalite Planlama Dersi
İş Planı Dersi
AB Makina Direktifi Eğitimi
CE Dosya Hazırlama Semineri
Makinalarda Emniyet ve Hasar Analizi
Ekip Yönetimi