ELEKTRİKSEL TESTLER / HACCP
 
   
 
En İyi Olma Yolunda Adım Adım...
CE Belgeleri  HACCP  l   AB Direktifleri

HACCP

Gıda sektörü tüm dünyada 1970 ' li yıllardan itibaren hızlı bir dönüşüme girdi.Sanayi toplumuyla birlikte ortaya cıkan "en değerli varlığımız zamandır" kuramı , en başta günlük çalışma saatlerini bölen öğlen yemek aralarının ortadan kaldırılmasını , kısaltılmasını gerekli kıldı.

   
   

Amerikan yiyecek - içecek endüstrisi , zamanla yarışan sanayi toplumuna işte tamda bu noktada seçenekler sundu.Fast-food endüstrisi böyle doğdu.Toplu yemek işletmeleri ayrı bir alt sektör haline geldi.Ancak , daha fazla sayıda insanı , daha kısa sürede doyurmayı ; doyururkende zaman kazandırmayı esas alan bu sektörler , gıda güvenliğini gündemlerinin birinci sırasına oturttu.

 

Önce Codex Alimentarius doğdu.1984 yılından itibaren de Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi , Haccp sistemini önerdi.Haccp (Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri) sayesinde , gıdanın tarla/çiftlikten , mutfağa kadar uzanan yolculuğunda , temiz- saglıklı - yararlı kılınması sağlandı.

1996'dan itibaren , ABD ve AB ; Haccp'i zorunlu hale getirdi.Dolayısıyla Batı alemiyle ticaret yapmak zorunda olan Türkiye'de bu zorunluluğun içinde buldu kendini.

HACCP Nedir?
· Amerikan Kimya Endüstrisinde doğdu.(1970)
· Ulusal Konferansda Gıda Güvenliği için tanıtıldı.(1971)
· NASA tarafından "Sıfır Hata"'lı kozmonot yiyeceği üretmekte kullanıldı.
· Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi HACCP sistemini önerdi.(1985)
· Avrupa Birliği balık ürünleri ve gıda hijyeni için Haccp'yi zorunlu hale getirdi(1993)
· 1996'dan itibaren tüm gıda endüstrisinin uygulaması gereken yasal bir zorunluluk.

 

HACCP Terminolojisi
CCP:Kontrol altında tutulması halinde tehlikelerin kabul edilebilir seviyeye çekildiği veya tamamen ortadan kaldırıldığı işlemveya noktalar.
KARAR AĞACI:Kritik noktaların belirlenmesi için kullanılan soru dizisi
AKIŞ ŞEMASI:Ürün işlemlerinin detaylı biçimde şemasal gösterimi.
HACCP TAKIMI: Haccp'nin oluşturulması ve uygulanması için biraraya gelen insan grubu
TEHLİKE: İnsan /ürün sağlığını olumsuz etkileyecebilek olan potansiyel riskler
TOLERANS:Dışına çıkıldığında gıda güvenliğinin kaybolduğu aralık
DOĞRULAMA:Haccp planlarının Haccp sistemi ile uyum içinde olup olmadığını saptamak için kullanılan metod , prosedürler.
HACCP PLANI: Belirli bir prosesin kontrolü için izlenmesi gereken yolu içeren belge.
İZLEME:Kritik noktalarda yapılan planlı ölçüm ve gözlemler.

HACCP Uygulaması
Ürün Tanımı
1.Ürün Yapısı
2.Ürün özellikleri(tuzlu , şekerli vb...)
3.Fiziksel-kimyasal özellikler
    · Ph
    · Yağ oranı
    · Nem miktarı
    · AW
4.Bakteriyolojik özellikler
    · Yasal düzenlemeler
    · Ürün özellikleriyle ilgili özellikler
5.Sıcaklık
6.Raf ömrü
7.Paketleme özellikleri


 

Uygulamalı HACCP Dersleri
1.KONU: Avrupa Birliği gıda mevzuatı çerçevesinde gıda endüstrisinde Haccp

2.KAPSAM
· Avrupa Birliği gıda mevzutaı
· Hijyen uygulamaları
· Haccp
· Uygulamalar
· Dokümantasyon.

3.ŞARTLAR:
· Proses bilgisine ssahip uzman , mühendis veya teknisyenler katılabilir.
· Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

4.EĞİTİMCİ:Nestle , Mc.Donalds, Evıan , Peırıer , San Pellegrıno , Tyson , Manıtoba gibi gıda sektörünün devlerine eğitim vermiş olan TÜV AKADEMIE'den , akademik alt yapısı olan deneyimli bir gıda uzmanı.

5.EĞİTİM DİLİ:Türkçe

6.EĞİTİM YERİ: Katılımcıların kolay ulaşabileceği bir mekan

7.PROGRAM:
· 2 gün ; 45 dakika/oturum , 8 oturum/gün olmak üzere toplam 16 oturum.
· İlk gün teorik , ikinci gün uygulama

8.İHTİYAÇLAR:
· Eğitim odası (15 kişinin rahat çalışabileceği U veya V düzenli , 30-40 m2'lik )
· Uygulama için tercihen 15-20 m2'lik bir başka oda.

9.EĞİTİM ŞEKLİ: Haccp Eğitimi genel katılımlı ve firmaya özel olmak üzere iki şekilde verilmektedir.

10.SERTİFİKA:Katılımcılara eğitimi aldıklarına dair TÜV AKADEMIE'den sertifika verilecektir.